O projekte

Buď safe online je neziskový, osvetový projekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu a prevencii v oblasti bezpečnosti detí na internete.
Volí formu interaktívnej, živej besedy (workshopu), kde deťom na konkrétnych príkladoch z praxe názorne ukazuje, ako predchádzať rizikám spojeným s používaním internetu a moderných technológií. To potom kombinuje s prezentáciou na internete v podobe webových stránok a videí zameraných na jednotlivé hrozby.
Novinkou v roku 2020 je interaktívny online kurz, ktorý môžu deti prechádzať samostatne, alebo s učiteľom vo výuke. Projekt vznikol v Česku, kde získal celý rad ocenení vrátane Cien SDGs 2019, Effie Awards 2019 a WebTop100. Za projektom stojí technologická spoločnosť Avast a influencer Jirka Král, zapojil sa aj slovenský Youtuber Selassie.

Ocenenia

  • Víťaz v kategórii Biznis vo verejnom hlasovaní
  • 3. miesto v kategórii Sociálny, ekologický a kultúrny marketing
  • Víťaz v kategórii Digitálna brandová kampaň roku 2019
  • 3. miesto v kategórii Neziskový sektor, kultúra a všeobecne prospešné projekty

Tlačové správy

page.media.section.pressReleases.content

Press kity

Prieskum Deti a Internet 2019, pohľad rodičov a detí (SK)

19. 11. 2019
Stiahnuť

Čo si myslia rodičia o tom, ako ich deti využívajú internet, a aká je realita? V spolupráci s agentúrou Nielsen Admosphere sme sa spýtali rodičov, ako sa ich deti na internete správajú, aké bezpečnostné opatrenia používajú a s akými situáciami sa stretávajú na sociálnych sieťach. Rovnaké otázky sme položili tiež deťom a výsledky porovnali.

Fotografie z prednášok

Zip (34 súborov jpg, 138 MB)
Stiahnuť

V priečinku nájdete výber fotiek z našich návštev na základných školách po celom Česku.

Spustenie projektu Buď safe online

1. 3. 2018
Stiahnuť

Spoločnosť Avast v spolupráci s českým youtuberom Jirkom Králom spúšťajú projekt Buď safe online. V rámci neho navštívia 14 českých základných škôl, aby žiakom ukázali, ako sa na internete správať bezpečne. Na podporu projektu vznikajú tiež edukatívne videá a ďalšie materiály pre deti, rodičov aj učiteľov.